Hướng dẫn tâp luyện đánh bóng bàn (P1) Các đặc điểm trong môn bóng bàn

27/05/2020
huong-dan-tap-luyen-danh-bong-ban-p1-cac-dac-diem-trong-mon-bong-ban

Bóng bàn là một thể thao có 2 bên chơi, 1 hoặc 2 người bên này đánh một quả bóng bàn trên bàn bóng bàn qua lại với 1 hoặc 2 người phía bên kia, mỗi người dùng một cây vợt bóng bàn.

1/ Sự phân chia đường vòng cung đánh bóng

- Khi bóng đối phương đánh sang chạm bàn,nẩy lên và rơi xuống.Để có thể đánh trả bóng tốt,người ta quy ước từ khi bóng chạm bàn nẩy lên và rơi xuống được chia ra thành 5 giai đoạn:
Hình 1: Sự phân chia đường vòng cung bóng bay
- Giai đoạn 1:Bóng vừa nẩy lên
- Giai đoạn 2:Bóng đang lên
- Giai đoạn 3:Bóng lên điểm cao nhất
- Giai đoạn 4:Bóng bắt đầu rơi xuống
- Giai đoạn 5:Bóng rơi xuống thấp

2/ Sự phân chia nửa quả bóng

- Như chúng ta đã biết muốn đánh trả bóng tốt sang bàn đối phương chúng ta chỉ có thể tiếp xúc ở ½ quả bóng.Người ta quy ước chia nửa quả bóng thành 5 phần như sau (Hình 2)
AB là phần trên quả bóng
BC là phần giữa trên quả bóng
CD là phần giữa quả bóng
DE là phần giữa dưới quả bóng
EF là phần dưới bóng
Hình 2: Sự phân chia nửa quả bóng
 
Mời các bạn đón xem phần 2 của loạt bài viết hướng dẫn tập luyện bóng bàn.