QUI ĐỊNH SỬ DỤNG

27/05/2020
qui-dinh-su-dung

   Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của THETHAOTHIENTRUONG.COM vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của THETHAOTHIENTRUONG.COM. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

   Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do THETHAOTHIENTRUONG.COM cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của THETHAOTHIENTRUONG.COM.